Menu du JOUR

TARIFS

entree + plat = 15 euros

plat + dessert = 15 euros

menu complet = 18 euros

ENTREE

PLAT

DESSERT

  • White Facebook Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Instagram Icon